توضیحات

دهانه gale محل فرود مریخ نورد «کنجکاوی» بود که در سال 2012 به مریخ رسید تا بتواند به حقایق بیشتری در مورد تغییر و تحولات این دهانه در طول تاریخ پی ببرد. طبق نتایج بدست آمده دهانه Gale به مدت 700 میلیون سال یک دریاچه آب گرم بوده که حدودا 3.1 میلیارد سال پیش از بین رفته است ! یافته های این تحقیق نشان می دهد که بازه زمانی وجود حیات روی مریخ، بسیار طولانی تر از مدتی بوده که تا پیش از این تصور می شد.