اطلاعات بیشتر

سیستم روشنایی

دارد (قابل شارژ), ندارد