مبدل نیروی دورانی به خطی

60,000 تومان

موجود

چرخ دنده ای جهت تبدیل نیروی دورانی (چرخشی) به نیروی خطی.

توضیحات

انیمشینی از نحوه عملکرد دستگاه :

آماده همکاری با مدارس ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی.