اکشن فیگور

تندیس Kuiil از Mandalorian

۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۷۴,۰۰۰ تومان

تندیس Mandalorian از جنگ ستارگان

۱۳۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان

تندیس Daenerys از گیم آف ترونز

۲۱۷,۰۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان

تندیس Ahsoka Tano

۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۵۵,۰۰۰ تومان