نجوم و فضا

ماکت فضاپیما وویجر Voyager

۱۵۶,۰۰۰ تومان

سایت فرود ماموریت آپولو 17

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماکت فضاپیما سوهو soho

۹۵,۰۰۰ تومان

ماکت تلسکوپ فضایی هابل

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماکت و چراغ خواب سیاره مشتری

۵۴۹,۰۰۰ تومان۶۴۹,۰۰۰ تومان

ماکت و چراغ خواب طرح کره ماه

۵۴۹,۰۰۰ تومان۶۴۹,۰۰۰ تومان

ماکت فضانورد آپولو 11

۲۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان