آموزش ها, عمومی

درباره ماه

ماه   –   Moon

تنها قمر زمین که با بازتاباندن نور خورشید ، شب های زمین را روشن میکند. ماه پنجمین قمر طبیعی بزرگ در منظومه شمسی در میان 173 قمر موجود است. قطر واقعی ماه حدود 3500 کیلومتر است که فاقد جو میباشد. در پهنه آن دهانه های برخوردی در پی برخورد سنگ های آسمانی پدید آمده است. کره ماه چهاردهمین جسم در منظومه شمسی بر پایه جرم و حجم است.

هزاران سال است که انسان آن را نظاره نموده و به عنوان نشانی از خداوند به آن احترام گذاشته است. او همواره در این رویا بوده که روزی بتواند به این کره دست پیدا کند. سهند دستیابی به کره ماه را آسان کرده است !

شرکت سهند این ماکت را بر اساس نقشه منتشر شده ماه توسط ناسا طراحی کرده و کاملا مطابق با این قمر ، تنها کوه و دشت ها و دهانه های برجسته دارد.
مشاهده مدل ها و سفارش محصول