وضعیت مدارک

وضعیت پنل
کد قطعه :                       4673#
رنگ : مشکی
تعهد ارسال : 2 روز کاری
قطر نازل : 0.4 میلیمتر
درصد حجم داخلی : 70%
ضخامت لایه : 2500 میکرون
زمان چاپ : 1:14h
مواد مصرفی : 14.24g
دستمزد تولید : 12.000 تومان
پرینت

وضعیت قرارداد

وضعیت پنل
کد قطعه :                       4673#
رنگ : مشکی
تعهد ارسال : 2 روز کاری
قطر نازل : 0.4 میلیمتر
درصد حجم داخلی : 70%
ضخامت لایه : 2500 میکرون
زمان چاپ : 1:14h
مواد مصرفی : 14.24g
دستمزد تولید : 12.000 تومان
پرینت

دوره آموزشی

مديريت سفارشات
تعداد قطعات پرينت شده : 30 عدد
ساعات چاپ : 35 ساعت
مقدار مواد مصرف شده : 650 گرم
هزینه مواد مصرف شده : 230تومان
دستمزد توليد : ۱۲.۰۰۰ تومان
دریافتی کل : 500.000 تومان

جزئیات نسخه بتا 0.01

فایل های انتخابی خود را از لیست سمت چپ انتخاب کرده ، و طبق دستور العمل زیر به آدرس دفتر شرکت سهند ارسال نمایید.

1- فایل ها را مطابق با اطلاعات و دیتای ارائه شده  پرینت نمایید.

2- دستمزد ساخت هر قطعه طبق فرمول زیر محاسبه میشود

( زمان چاپ * 5 + هزینه مواد به ازای هر کیلو 300 هزار تومان)

3- دستمزد کلاینت ها در آخرین روز هر ماه پرداخت خواهد شد.

کد قطعه :                       4673#
رنگ : مشکی
تعهد ارسال : 2 روز کاری
قطر نازل : 0.4 میلیمتر
درصد حجم داخلی : 70%
ضخامت لایه : 2500 میکرون
زمان چاپ : 1:14h
مواد مصرفی : 14.24g
دستمزد تولید : 12.000 تومان
پرینت
کد قطعه :                       4527#
رنگ : قرمز
تعهد ارسال : 1 روز کاری
قطر نازل : 0.4 میلیمتر
درصد حجم داخلی : 10%
ضخامت لایه : 3000 میکرون
زمان چاپ : 0:38h
مواد مصرفی : 9g
دستمزد تولید : 5.100 تومان
پرینت