هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آمادگی ، سخت کوشی و یادگیری از شکست است.

- کولین پاول
گروه صنعتی سهند پیشرو بعد سوم

تیم ما

wood-portfolio-placeholder

عباس عیوض زاده

مسئول امور فنی
wood-portfolio-placeholder

سید احمد مبلغ

مدیر محصول
wood-portfolio-placeholder

یوسف لاوری

موسس / مدیرعامل

و چگونه کار میکنیم