مشتری عزیز در صورت درخواست لغو سفارش خود میوانید از فرم زیر استفاده کنید.

قابل ذکر است که اطلاعات شما باید مطابق با اطلاعات سفارش در وبسایت باشد.

  • نام ثبت شده در صورتحساب
  • کارتی که خرید با آن صورت گرفته است.