مشتری عزیز در صورت درخواست لغو سفارش خود میوانید از فرم زیر استفاده کنید.

قابل ذکر است که اطلاعات شما باید مطابق با اطلاعات سفارش در وبسایت باشد.